Hieronder treft u een overzicht van de wijzigingen in de Basiszorgverzekering voor komend jaar.

 

Ten opzichte van 2018 blijven de veranderingen beperkt:

 

Uitbreiding basispakket zorgverzekering. Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

 

  • Hoogte verplicht eigen risico: Het verplicht eigen risico in 2019 blijft € 385.
  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI): Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.
  • Zittend ziekenvervoer: De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.
  • Oefentherapie bij COPD: Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.
  • Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket: Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

 

Vergoedingen altijd controleren bij uw zorgverzekeraar. Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

Waarom STMR collectief kiezen:

 

1 Hoge kortingen;
2 Goede voorwaarden;
3 Speciale voordeel afspraken;
4 Passende verzekeringen;
4 Aantoonbaar ‘trackrecord’;
5 U spreekt échte specialisten.

 

 
 
U kunt zich hier aanmelden!